Tasty Pie's privacy statement.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tasty Pie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Particulieren:

Bedrijven (aanvullend):

Waarom we gegevens nodig hebben

Tasty Pie verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Hoe lang we gegevens bewaren

Tasty Pie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze wettelijke bewaartermijn is 5 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Delen met derden

Tasty Pie verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tasty Pie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websitebezoek

Tasty Pie gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tastypie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Tasty Pie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Tasty Pie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tastypie.nl. Tasty Pie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: