Algemene voorwaarden Tasty Pie

Artikel 1.

Identiteit van de ondernemer

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten en/of overige rechtsbetrekkingen die tot stand komen met Tasty Pie, Oosterscheldestraat 26, 2652 JG te Berkel en Rodenrijs, telefoonnummer: 0610888352., email: info@tastypie.nl . Ingeschreven bij de KvK Rotterdam onder nummer: 70588929 BTWnummer: NL858385363B01.

Artikel 2.

Toepasselijkheid

2.1 Door een bestelling te doen via telefoon of per mail gaat u een overeenkomst aan met Tasty Pie en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Alle goederen blijven eigendom van Tasty Pie tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

Artikel 3.

Opdracht plaatsen

3.1 U kunt een taartopdracht via mail of telefoon opgeven. Er wordt hierna zo spoedig mogelijk contact met u gezocht via de email. Tasty Pie is niet verantwoordelijk voor communicatie en leveringsproblemen die voortvloeien uit niet correct doorgegeven gegevens. 3.2 Al onze prijzen zijn inclusief btw. 3.3 Na het plaatsen van een bestelling dient het volledige bedrag te worden overgemaakt.

Artikel 4.

De overeenkomst

4.1 Annuleren door opdrachtgever: Opdrachten kunnen tot 4 dagen van te voren schriftelijk per email worden geannuleerd. Tenzij anders vermeld in de prijsopgave. In geval van een volledige betaling vooraf dient u bij annulering de eventueel reeds gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 5.

Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven genoemd op deze site inclusief btw, tenzij anders vermeld. 5.2 De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van ingrediënten, materialen, loonkosten, sociale -, fiscale lasten en toeleveringskosten e.d. welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Tasty Pie gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. De prijzen aan u kenbaar gemaakt in een offerte zijn bindend, tenzij in de offerte een bepaling is opgenomen dat dagprijzen voor dagverse producten, verrekend zullen worden.

Artikel 6.

Levering

6.1 De taarten kunnen worden afgehaald in Berkel en Rodenrijs of Bergschenhoek. 6.2 Voor bezorgen binnen Lansingerland rekenen wij € 2,50 per levering. 6.3 Bezorgen buiten Lansingerland rekenen we €0,19 per kilometer met een starttarief van 2,50 euro.

Artikel 7.

Betaling

7.1 De betaling dient bij bevestiging te worden overgemaakt op Bankrekeningnummer: NL71INGB0660844222 t.n.v. L.C. van Gerdingen e/o M.A. van Gerdingen te Berkel en Rodenrijs. Op het moment dat de betaling binnen is wordt de bestelling definitief aangenomen.

Artikel 8.

Klachten en retourzending

8.1 Bij het ophalen van de taart dient u het bestelde artikel te controleren. Bent u niet tevreden over de taart dan dient u dit direct bij afhalen/ bezorgen te vermelden. Tasty Pie is niet verantwoordelijk te houden voor de invloed op het product van de vervoer- en bewaarcondities uwerzijds. 8.2 Tasty Pie sluit pertinent uit, elke aansprakelijkheid voor schade (middellijk of onmiddellijk geleden) ontstaan door haar geleverde producten, tenzij deze aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen. 8.3 Tasty Pie is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levering van haar producten. 8.4 Tasty Pie is niet aansprakelijk voor enige letselschade bijv. als gevolg van allergieën.

Artikel 9.

Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Enkel het Nederlands recht is van toepassing op deze geschillen.